Nemoc jako cesta?

 

P1080025-e1451292762633

Thorwald Dethlefsen, Rudiger Dahlke v knize Nemoc jako cesta: říkají „ Nemoc je stav člověka poukazující na to, že jeho vědomí není v pořádku, není harmonické. Je to ztráta vnitřní rovnováhy, která se v těle manifestuje jako příznak. Ten je tedy signálem i nositelem informace. Proto nás příznaky zaměstnávají, pokud jim budeme naslouchat a komunikovat s nimi, stanou se i nepodplatitelným učitelem při naší cestě k uzdravení. Jediné překonání tkví v uvědomovacím procesu – osvícení.(Tedy i uzdravení). Nemoc a léčení tvoří dvojici pojmů, které se vztahují k vědomí, a nemají se proto spojovat jen s tělem.“ 

 „Homeopatie je jako léčba informacemi. Informace mohou přenášet různá média a nezáleží na materiálu nosiče (kniha, kazeta, Cd), ani na množství kolik „kazet“ spořádáš. (princip informace dynamizací materie do jedné kuličky).  Onemocnět může komplexně člověk, ne jen hmota. Hmota je sama o sobě ne – mocná. Chceme li se uzdravit, nutno vždy ruku v ruce mít rozšířené vědomí – přítok informací.“ I obyčejný rozhovor přinese někdy zásadní informaci, že?

 „ Informaci o nemoci lze člověku předat z makrokosmu z rostliny, minerálu, zvířete a osvobodit ji z materiálního vězení.“

Zastánci kvantové fyziky, matematiky, biochemie, biologie, neurofyziologie se zabývají stejnými otázkami jako homeopatie, tj. vztahem vědomí a hmoty,funkcí informace a způsobem jejího přenášení v určitých systémech. Pravděpodobně právě tyto obory přinesou odpovědi na otázky týkající se homeopatie. Klíčovým slovem je informace jako jev teoreticky diskutovaný řadou jmenovaných oborů ,matematicky modelovaný a experimentálně prokazatelný, fyzikální podstata tohoto jevu však dosud není definována. Volně převzato: článek – MUDr. Radomír Růžička.

R9

Pro mě je homeopatie komplexní cesta pro uzdravení, protože často vede k pochopení nerovnováhy a uvědomění si problému, který se někdy táhne i přes generace v genech rodin. Neúspěch pramení spíše v netrpělivosti, spěchu dnešní doby a odstup sebe sama od příznaků vlastního těla. 

Ráda používám pro uchopení podobnosti pojem energie. Neboť v dnešním materiálním světě i já potřebuji uchopit dynamiku změn, která probíhá na psychické úrovni. Pro mě zákon zachování energie působí nejen ve fyzice, ale i na úrovni homeopatických léků a myšlenek. Psychosomatické příznaky nemoci se somatizují přes neurotransmitery a energetické dráhy, pokud nejsou myšlenkově zpracovány. Psychika se promítne do nervové soustvy a přes endokrinní systém hormonů do enzymů a metabolismu těla. Tak ovlivní imunitní systém a odolnost vůči vnějším atakám.  Eliminace takové ataky je přirozená (pot, moč, stolice, kůže),ale i patologická (ekzém, bolest, kašel, křeč). Homeopatikum spouští obranu na psychické i fyzické úrovni, dochází k podpoře individuality člověka k rovnováze a k nástupu životní síly.

Soulad léčby a aktuálního stavu klienta je zásadní a vyžaduje otevřenost a oboustranné pochopení u pacienta i homeopata.  Proto je dobré upřímně spolupracovat s lékařem či léčitelem nejen v oblasti homeopatie. Budeme si naslouchat? To je otázka celé naší doby..