Homeopatie a zdraví

cropped-P1080036-e1451292685700.jpg

 

Při léčbě se homeopat snaží pochopit a léčit člověka jako celek, tzn. ne pouze fyzické příznaky, ale také jeho emoční založení, myšlení, vystupování a způsob reakce na životní situace a při nemoci. Léky jsou po zhodnocení všech příznaků vybírány specificky a individuálně. K výběru léku homeopat používá odbornou literaturu, materii mediku a repertorium, popř. počítačové programy. Individuálně vybraný lék pak stimuluje samouzdravující schopnosti těla, naši vitální sílu k znovuzískání tělesného i duševního zdraví. Homeopaticky lze ovlivnit akutní i chronická onemocnění (např. migrény, alergie, ekzémy, různá opakovaná infekční onemocnění, gynekologické potíže, nespavost, deprese, atd.)

Homeopatický lék tedy obsahuje přesně takové množství účinné látky (ultradávka), která tělu slouží jako informace k odstartování samoléčebných kaskád. Klinické zkušenosti též v ověřených studiích (např. EPI 3 z roku 2016) ukazují u homeopatických léků maximální efektivitu při minimálních nežádoucích účincích.  Tato terapeutická cesta je komplementární k alopatické i jiné medicíně.

Působí jako profylaxe : na míru nastavená prevence se zohledněním predispozice daného jedince i současného stavu. Vždy je nutné prověřit úpravu epigenetiky (životní styl, stravování, pohybová aktivita).

Působí preventivně : ochrana vůči atakám ze zevního prostředí. Prevence viróz a nabalujících se potíži na onemocnění, prevence pooperačních komplikací, podpora metabolismu jater a eliminace u ledvin…

Působí podpůrně : během chemoterapie, po traumatech a operacích i při autoimunitních onemocnění. Doplnění k terapii u lidí s užíváním mnoha léků, podpora těhotných, kojících a malých dětí. Individuální podpora u psychosomatických akutních stavů projevující se často funkční potíží.

Tímto zabráníme nadužívání symptomy potlačujících léků a zbytečných nežádoucích účinků z těchto léčiv i doplňků stravy i ze vzájemné interakce.

 

Správný homeopat neopomene rodinnou anamnézu, minulé nemoci i současný stav fyzický a psychický. Vše se promítne ve výběru léku, a aby to neměl jednoduché, tak existuje tzv. citlivý typ. Je to jedinec, který svým individuální terénem velice rychle reaguje na určitou látku – homeopatický lék . Reakce je jemnější, vytváří více symptomů než ostatní a je třeba dávat tuto látku velice opatrně  – nižší dávky i koncentrace. Takový citlivý typ lze poznat dle morfologie, charakteru (celkové chování provázející chorobu i zvláštní symptomy) a patologické tendence (individuální reakční způsob daný dědičností i osobní anamnézou).

R10

A nyní příklad. Můžeme pozorovat bolesti zad a kloubů, které se zhoršují vlhkem u substance homeopaticky naředěné bylinky Rhus toxicodendron (škumpa). Pokud takové homeopatikum podáme podobně nemocnému člověku, zmírní tyto příznaky a má tendenci doplnit uzdravovací proces v dané oblasti (př. léčba revma, boreliózy, artrózy).

Pokud je tento lék podobný i v hlubokém účinku na psychiku člověka a jeho vnímání světa, pak dokáže pomoci i v pochopení svého jednání a narovnání svého života. Tento lék je pro daného člověka konstituční lék. Kdyby byl tento člověk citlivý na Rhus toxicodendron, podali bychom dávku ve velice vysokém ředění.

Homeopatikum spouští obranu na psychické i fyzické úrovni, dochází k podpoře individuality člověka k rovnováze a k nástupu životní síly.

S.Hahnemann (zakladatel homeopatie) publikuje o svém poznání a hodnocení životní síly četné vědecké spisy, z nichž nejdůležitější je Organon léčebného umění, který byl již za jeho života vydán několikrát a postupně byl přeložen do dalších jazyků. Skutečně testováním různých látek je nyní zaznamenán účinek více než 3000 léčiv a stále nové se testují. Homeopatie se stávala postupně stále populárnější a po roce 1850 se začínají objevovat první specializované lékárny na výrobu homeopatických léků. V 19. století se homeopatie dostala také do Spojených států, Indie, Ruska, Jižní Ameriky a některých afrických zemí. Vzniklo několik homeopatických škol, které stále prohlubovaly homeopatickou klinickou zkušenost a upevňovaly poznatky o lécích i jednotlivých postupech. Vzniklo mnoho odborných děl – Materie, ale i Repertoria shrnující poznatky o symptomech. V některých zemích se homeopatie začala vyučovat na univerzitách, v EU je snaha o záštitu homeopatie i ve školství. Typickým příkladem pevných základů homeopatie ve světě je Anglická lékárna Helios, která si stále udržuje výrobu převážné většiny homeopatických léků ve svých skromných laboratořích a přes internetovou objednávku lze od nich kdykoli získat jakékoli ředění dané substance.

homeopathy-962079__180

Žijeme li vnitřně naplněný život a spokojenost, pak jsme zdraví i na fyzickém těle. Naše společnost je orientovaná na výkon. Není čas se vyléčit, natož si uvědomit podstatu nemoci,která k nám přichází z důvodu nerovnováhy. Nemoc je šance něco pochopit, je to čas poznání. A k tomu nám často alopatický lék nedokáže pomoci.